April 2, 2015
porez-za-advokate-kontoss

Poreske obaveze za advokate u Crnoj Gori

Nakon upisa u advokatsku komoru, fizičko lice ima obavezu da izvrši opštu registraciju kod Poreske uprave i u Centralnom registru. Na osnovu podnijetog zahtjeva, obrasca jedinstvene […]
February 22, 2015
interpreternicolekidman

Da li prevodioci, veterinari, sportski treneri plaćaju porez i kako?

Kakve poreske obaveze u Crnoj Gori imaju fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, npr. prevodioci? Na početku da objasnimo: samostalna djelatnost je privredna djelatnost koju obavlja preduzetnik, profesionalna […]
February 3, 2015
woman-morning-bathrobe-bathroom

U čemu je sličnost između frizera i geometra?

Vrlo često smo imali pitanja preduzetnika u vezi sa time na koji način se vrši oporezivanje frizerske djelatnosti. Međutim, ono što se u poreskoj praksi odnosi […]
January 30, 2015
Notes In Piggy Showing Savings And Investment

Šta uraditi ako imate pitanje za Poresku upravu

Vrlo često se dešava da se u moru propisa mladi preduzetnici ali i velike kompanije ne mogu lako snaći. Osim toga, mnogi su propisi veoma kompleksni, […]
January 27, 2015
img_1085

Kako se vrši registracija nevladinih organizacija

U planu za osnivanje nevladine organizacije neophodno je uraditi detaljnu pripremu, a prije svega upoznati se sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama Crne Gore, koji jasno […]