February 22, 2015
interpreternicolekidman

Da li prevodioci, veterinari, sportski treneri plaćaju porez i kako?

Kakve poreske obaveze u Crnoj Gori imaju fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, npr. prevodioci? Na početku da objasnimo: samostalna djelatnost je privredna djelatnost koju obavlja preduzetnik, profesionalna […]
February 3, 2015
woman-morning-bathrobe-bathroom

U čemu je sličnost između frizera i geometra?

Vrlo često smo imali pitanja preduzetnika u vezi sa time na koji način se vrši oporezivanje frizerske djelatnosti. Međutim, ono što se u poreskoj praksi odnosi […]
January 30, 2015
Notes In Piggy Showing Savings And Investment

Šta uraditi ako imate pitanje za Poresku upravu

Vrlo često se dešava da se u moru propisa mladi preduzetnici ali i velike kompanije ne mogu lako snaći. Osim toga, mnogi su propisi veoma kompleksni, […]
January 27, 2015
img_1085

Kako se vrši registracija nevladinih organizacija

U planu za osnivanje nevladine organizacije neophodno je uraditi detaljnu pripremu, a prije svega upoznati se sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama Crne Gore, koji jasno […]
January 22, 2015
gift-jeans-fashion-pack-157879

Oporezivanje novogodišnjih novčanih poklona

Poslodavac može povodom novogodišnjih praznika zaposlenom da učini poklon u vidu gotovinske isplate novčanih sredstava, davanjem poklon-čestitke, novčanog bona i sl. Ono što nas zanima je da […]