porez na dohodak fizičkih lica

March 9, 2020
thumb-1920-765891

I mornari plaćaju porez: Poreski tretman pomoraca zaposlenih u stranim kompanijama

Prema članu 2 stav 2 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list RCG”, br.65/01, 80/04 i “Službeni list CG”, br.40/08, 86/09 … 67/19) poreski […]
February 22, 2017

Platite poreski dug u ratama, iskoristite mogućnost reprogama duga

Vjerovatno ste čuli za mogućnost plaćanja poreskog duga u ratama, odnosno reprogramu duga? Upravo zbog toga želimo pojasniti detalje  reprograma, odnosno načina za lakše i bezbolnije […]
October 28, 2015
porez_na_zarade

Porezi i doprinosi na zarade u Crnoj Gori, šta sve plaćamo?

U prethodnom tekstu smo govorili o tome kako se formira i određuje bruto zarada zaposlenih u Crnoj Gori. Sada je vrijeme da otvorimo priču o tome […]
April 16, 2015
maria-sharapova-fitness-exercise-wallpaper

Da li je pružanje usluga kondicionih i fitnes treninga – teretane oporezivo i po kojoj stopi?

Stiže ljeto, sada ćete se više posvetiti treninzima. Evo jednog teksta i o teretanama! Oporezivanje body building klubova, fitness i aerobik centara, teretana zavisi od toga da […]
February 22, 2015
interpreternicolekidman

Da li prevodioci, veterinari, sportski treneri plaćaju porez i kako?

Kakve poreske obaveze u Crnoj Gori imaju fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, npr. prevodioci? Na početku da objasnimo: samostalna djelatnost je privredna djelatnost koju obavlja preduzetnik, profesionalna […]