June 26, 2020
konobarica_baksis_pub_porez_poreska_uprava

Znamo da ostavljate bakšiš, a šta je sa porezima?

 Na prvi pogled ovo je jedan običan ekonomski tekst, ali vjerujemo da će vam biti interesantan. Šta je bakšiš, a šta service charge? Riječ bakšiš ima […]
March 9, 2020
thumb-1920-765891

I mornari plaćaju porez: Poreski tretman pomoraca zaposlenih u stranim kompanijama

Prema članu 2 stav 2 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list RCG”, br.65/01, 80/04 i “Službeni list CG”, br.40/08, 86/09 … 67/19) poreski […]
February 24, 2020
pexels-photo-3661387

Svi volimo dječje igraonice, a da li znate kako se oporezuju?

Da li ste znali da se za dječje igraonice PDV obračunava po sniženoj stopi od 7%? U narednom tekstu, pojašnjeno je zašto je to tako. Članom […]
December 24, 2018
holiday-calendar

Koji su neradni dani u januaru?

Povodom predstojećeg praznika – Nove godine i vjerskog praznika Božića za zaposlene pravoslavne vjeroispovjesti, neradni dani su 1, 2, 6, 7. i 8. januar, saopštilo je […]
September 19, 2018
notarski-pecat

Besplatna ovjera kod notara za određene kategorije lica

Kod  notara, kojima su povjereni poslovi ovjera potpisa i prepisa ili fotokopija, u skladu sa Zakonom o notarima, odnosno Tarifom o naknadama za rad i naknadama […]