Privredno pravo

Pravne usluge za Vašu kompaniju

Savjetovanje u osnivanju i upravljanju stranim i domaćim privrednim društvima. Registracija u postupcima pred CRPS. Konsultacije, izrada statutarne dokumentacije i ostalih akata preduzeća, izrada ugovora u privredi, izrada pravnih analiza (legal due diligence reports), dobrovoljna likvidacija i dr.Kontaktirajte nas za sva pitanja!