Šta sve turističke agencije treba da znaju o PDV-u

2656-infographics-1100024870-10182013
Smanjite troškove obračuna zarada i kadrovske službe
June 22, 2015
computer-equipment
Igra poreza: Kompjuterska oprema vs. PDV
July 24, 2015
Show all

Šta sve turističke agencije treba da znaju o PDV-u

vw-camper-336606_1280

Ove sezone turističke agencije treba da obrate pažnju na poreznu politiku, i utvrde kakav je poreski tretman za usluge koje pružaju, kako bi na pravi način i na vrijeme odgovorili ionako već dovoljno kompleksnoj administraciji u turističkoj sezoni.

Po Zakonu o turizmu, turističke agencije razvrstavaju se u dvije grupe, odnosno turističke agencije – organizatore putovanja i turističke agencije posrednike, tako da su posebna pravila u sistemu PDV-a predviđena za turističke agencije – organizatore putovanja.

Zakonom o PDV-u propisano je da putnička agencija i organizator putovanja, koja radi u svoje ime, a tom prilikom koristi proizvode i usluge drugih poreskih obveznika može obračunavati i plaćati PDV. Takodje je propisano da se sve usluge koje putnička agencija izvrši u vezi sa putovanjem, smatraju jednom uslugom putničke agencije putniku.

PDV se plaća, po stopi od 19%, prema sjedištu putničke agencije od iznosa koji predstavlja razliku između cjelokupnog iznosa koji plaća putnik (u koji nije uključen PDV) i stvarnih troškova putničke agencije za nabavke i usluge, koji realizuju drugi poreski obveznici, ako je neposredni korisnik tih usluga putnik. U skladu sa zakonom, putnička agencija nema pravo na odbitak PDV koji zaračunavaju drugi poreski obveznici prilikom prometa proizvoda, odnosno usluga izvršenih neposredno putniku.

S obzirom da transakcije, koje obavi putnička agencija – organizator putovanja, čine jedinstvenu uslugu koju putnička agencija obavlja putniku, na računu putniku se iskazuje samo krajnja naknada koju putnik plaća. PDV se ne obračunava na ukupno primljenu naknadu, već samo na razliku u cijeni koju ostvari putnička agencija između naplaćane naknade putniku i stvarnih troškova putničke agencije za nabavke i usluge, koji realizuju drugi poreski obveznici.

photographer-407068_1280

U ovom tekstu naveli smo neke od činjenica o poreskoj praksi poslovanja turističkih agencija u Crnoj Gori.

Međutim, poslovna praksa nudi širok spektar različitih kombinacija za koje nije uvijek jasno definisano na koji način postupiti i koji poreski tretman primjeniti. Upravo zbog toga preporučujemo da konsultujete Vašeg poreskog savjetnika, pogotovo ako imate određene nedoumice prilikom utvrđivanja poreskog tretmana svojih usluga.

Želimo Vam puno uspješnih putovanja, i naravno – redovno plaćajte porez.

Comments are closed.