June 26, 2020
konobarica_baksis_pub_porez_poreska_uprava

Znamo da ostavljate bakšiš, a šta je sa porezima?

 Na prvi pogled ovo je jedan običan ekonomski tekst, ali vjerujemo da će vam biti interesantan. Šta je bakšiš, a šta service charge? Riječ bakšiš ima […]
March 9, 2020
thumb-1920-765891

I mornari plaćaju porez: Poreski tretman pomoraca zaposlenih u stranim kompanijama

Prema članu 2 stav 2 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list RCG”, br.65/01, 80/04 i “Službeni list CG”, br.40/08, 86/09 … 67/19) poreski […]
February 24, 2020
pexels-photo-3661387

Svi volimo dječje igraonice, a da li znate kako se oporezuju?

Da li ste znali da se za dječje igraonice PDV obračunava po sniženoj stopi od 7%? U narednom tekstu, pojašnjeno je zašto je to tako. Članom […]
May 3, 2018
suit-portrait-preparation

Poreski tretman za advokatsko ortačko društvo

Zakon o advokaturi prepoznaje oblike obavljanja advokatske djelatnosti, i to: advokat obavlja advokatsku djelatnost samostalno, u zajedničkoj advokatskoj kancelariji i u advokatskom ortačkom društvu. Propisano je […]
April 23, 2018
samostalne-djelatnosti

Uskoro ističe rok za plaćanje poreza na prihod fizičkih lica – za advokate, notare, prevodioce, umjetnike..

Poreska uprava Crne Gore podsjetila je poreske obveznike da zakonski rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica za 2017. godinu ističe 30. aprila […]