Da li je pružanje usluga kondicionih i fitnes treninga – teretane oporezivo i po kojoj stopi?

happy-easter-hd-wallpapers-800x500
Rad i obračun zarada tokom praznika: Znate li šta Vas sljeduje
April 9, 2015
3-mjeseca-gratis
Konto’s opet pruža 3 mjeseca GRATIS usluga novoosnovanim firmama
May 13, 2015
Show all

Da li je pružanje usluga kondicionih i fitnes treninga – teretane oporezivo i po kojoj stopi?

maria-sharapova-fitness-exercise-wallpaper

Stiže ljeto, sada ćete se više posvetiti treninzima. Evo jednog teksta i o teretanama!

Oporezivanje body building klubova, fitness i aerobik centara, teretana zavisi od toga da li teretana posluje u okviru pravnog lica ili ne.

Kada je u pitanju plaćanje PDV-a, imajući u vidu činjenicu, da fitnes centri i teretane pružaju usluge kondicionih i fitnes treninga uz naknadu i da se radi o uslugama koje su oporezive, dužni su da na iste obračunate i uplate PDV po stopi od 19%.

Napominjemo i da su dužni evidentirati promet preko poreske registar kase.

Članom 3 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, propisano je da je predmet oporezivanja porezom na dodatu vrijednost, promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vrši uz naknadu.

Članom 55 navedenog zakona propisano je da je lice koje po prvi put postaje, odnosno može postati poreski obveznik dužno poreskom organu podnijeti prijavu za registraciju, najkasnije do 20 dana kalendarskog mjeseca koji slijedi mjesec u kojem je izvršilo, odnosno postoji vjerovatnoća da će izvršiti promet proizvoda, odnosno usluga u visini koja prelazi iznos iz člana 42 stav 1 ovog zakona.

Svojstvo poreskog obveznika se stiče danom koji poreski organ utvrdi u rješenju o registraciji za PDV, koje izdaje u roku od 15 dana od prijema prijave.

Vezano za porez na dobit, ako je u pitanju pravno lice, pružanje navedenih usluga podliježe plaćanju poreza na dobit u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica po stopi od 9%, a ukoliko to nije slučaj onda ste u obavezi da u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica plaćate porez na dohodak fizičkih lica po stopi od 9%.

girls-gym-workout-wallpaper

Comments are closed.