p6-autorska-prava

  1. Zastupanje pred zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore
  2. Registracija žiga
  3. Registracija dizajna
  4. Registracija autorskih i srodnih prava