p1-zastupanje-priv-drustava

  1. Pokretanje i vođenje postupaka pred sudovima
  2. Pokretanje i vođenje postupaka pred  drugim državnim organima
  3. Zastupanje privrednih društava u pregovorima