Nova šansa za poreske dužnike: Poreski dug platite u 24 rate

Sun-Umbrella-informator
Objavljen Informator za turističku sezonu
May 29, 2018
odlaganje-placanja-poreskog-duga2
Opet je moguće odlaganje poreskih obaveza i plaćanje poreza na rate
August 21, 2018
Show all

Nova šansa za poreske dužnike: Poreski dug platite u 24 rate

Man holding a jar of coins

Poreski dužnici, čija su dugovanja nastala poslije 15. februara 2017, moći će da izmire svoje obaveze u 24 mjesečne rate ili da odlože njihovo plaćanje do šest mjeseci, odlučila je juče Vlada.

Vlada je usvojila uredbu o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, koji će omogućiti Ministarstvu finansija Poreskoj upravi da na zahtjev poreskog obveznika donosi rješenje o odlaganju plaćanja njegovih obaveza.

Vlada se u donošenju ove uredbe pozvala na Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti čiji jedan član predviđa da Ministarstvo finansija može odložiti naplatu poreskih i neporeskih potraživanja koja pripadaju budžetu države.

Kao instrument garancije za odloženi poreski dug mogu se založiti i nekretnine, pokretne stvari i druga imovina, čija procijenjena vrijednost treba da za najmanje 20 odsto bude veća od iznosa dažbine čija se naplata odlaže. Ranija uredba Vlade koja je omogućavala naplatu poreskih dugova i imovinom, izazvala je ranije brojne kontroverze i optužbe da se te povoljnosti daju privilegovanim biznismenima.

Za odlaganje poreskih obaveza dužnici će morati da obezbijede instrument osiguranja, što u slučaju duga većeg od 50.000 eura može biti zalog na nepokretnostima, neopoziva bankarska garancija ili mjenica avalirana od poslovne banke. Pravo na odlaganje poreskih obaveza neće moći da koriste dužnici koji su u reprogramu.

p2-pokretanje-i-vodjenje-stec-postupka

U izjavi za javnost nakon sjednice, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem Novo Radović saopštio je da ova uredba i Zakon o reprogramu poreskih potraživanja, koji je na snazi, nemaju istu ciljnu grupu poreskih obveznika.

„Zakonom o reprogramu poreskih potraživanja je stavljena van snage ranija uredba i donošenje ovog zakona je imalo za cilj da se poreskim dužnicima olakša plaćanje poreskog duga koji je nastao do njegovog stupanja na snagu. Svi poreski dužnici su imali mogućnost da koriste prava iz ovog zakona. Međutim, prošlo je osamnaest mjeseci od dana stupanja zakona na snagu i pokazalo se da postoji potreba za uvođenjem instituta odlaganja za obveznike koji su bili uredni do dana stupanja na snagu zakona ili koji su započeli djelatnost nakon tog datuma.Tako se faktički daje pravo na odlaganje obveznicima koji imaju prolazne teškoće u izmirivanju obaveza”, rekao je Radović.

On je naglasio da institut odlaganja ima opravdanost ukoliko će obezbijediti lakšu naplatu poreskog duga, te da se i uredni poreski obveznici nužno nađu u situaciji da zatraže odlaganje plaćanja poreske obaveze.

Izvor: novine Vijesti, Dnevne novine

Comments are closed.