Objavljen Informator za turističku sezonu

Untitled-1
Sajt CRPS prilagođen mobilnim uređajima
May 25, 2018
Man holding a jar of coins
Nova šansa za poreske dužnike: Poreski dug platite u 24 rate
June 29, 2018
Show all

Objavljen Informator za turističku sezonu

Sun-Umbrella-informator

Poreska uprava Crne Gore izdala je INFORMATOR sa informacijama koje su neophodne poreskim obveznicima tzv. paušalcima tokom ljetne turističke sezone.

PORESKI INFORMATOR daje odgovore na opšta pitanja s kojima treba da budu upoznati poreski obveznici.

INFORMATOR je prvenstveno namijenjen poreskim obveznicima – fizičkim licima koji obavljaju samostalnu djelatnost, a oporezuju se u paušalnom iznosu i fizičkim licima koji
pružaju usluge smještaja u domaćoj radinosti. Informator daje mogućnost poreskim obveznicima da otklone dileme u primjeni poreskih propisa, a sve u cilju blagovremenog ispunjavanja svojih obaveza.

Informator takodje daje informaciju koja su dokumenta neophodna za REGISTRACIJU. Naime, sva pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost privremeno – odnosno sezonski u Crnoj Gori, dužna su da se registruju kod nadležnog poreskog organa, odnosno da izvrše opštu poresku registraciju, na osnovu čega će im se dodijeliti poreski identifikacioni broj (PIB).

Informator opisuje POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE, kao i bliže KRITERIJUME ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE prihoda od samostalne djelatnosti.

Informator takođe navodi da su poreski obveznici koji se paušalno oporezuju, dužni da od poslovne evidencije vode samo knjigu prometa (obrazac «KPP») u kojoj se evidentira dnevni promet.

Ako na primjer želite da se sezonski bavite prodajom kokica ili uzgajanjem školjki, u informatoru ćete saznati da pripadate 1. grupi djelatnosti kada je u pitanju obračun poreza i doprinosa za samostalnu djelatnost (paušal). 

Ako ste fizičko lice koje pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu (ili izdajete smještajne kapacitete u seoskim i planinskim područjima), informator će vam pružiti detaljne informacije o načinu iznajmljivanja smještajnih kapaciteta, plaćanju doprinosa, obračunu poreza na prihod i drugim važnim propisima koji se primjenjuju na pružanje ovih usluga.

INFORMATOR možete da downloadujete OVDJE, ili na sajtu Poreske uprave.

Comments are closed.