Kad osnujete firmu na sjeveru, imate značajne olakšice!

piggy--bank
Štednja je najbolji prihod: Pravilo 10%
October 12, 2017
To_Do_List
Razmišljate li već o finansijskim izvještajima? Rok je 31.mart!
January 16, 2018
Show all

Kad osnujete firmu na sjeveru, imate značajne olakšice!

People hangout together at coffee shop

Konto’s Consulting je do sada osnovao 39 novih firmi u Crnoj Gori. Od 2010. godine se posebno trudimo da budemo efikasan servis i pomognemo svima koji se odluče za otpočinjanje sopstvenog biznisa. Uvjereni smo da je razvoj malog i srednjeg biznisa u Crnoj Gori kičma razvoja naše ekonomije.

U ovom tekstu ćemo se posebno baviti poreskim olakšicama za novoosnovane firme u privredno nedovoljno razvijenim opštinama, odnosno u svakoj opštini na sjeveru Crne Gore. Ove olakšice nisu novost, ali je važno da ih ponovimo i ako bar neko od vas čitajući ovaj tekst prvi put sazna za njih, onda je naš blog ispunio svrhu. Ali krenimo redom:

 1. Oslobađanje od poreza na dobit – Zakonom o porezu na dobit pravnih lica predviđeno je da se novoosnovana pravna lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama, koja obavljaju proizvodnu djelatnost, oslobađaju se poreza na dobit za prvih osam godina. Maksimalni iznos poreskog oslobođenja za prvih 8 godina ne može biti veći od 200.000 €, a u koju se uključuje i iznos koji poreski obveznik ostvari po osnovu državne pomoći. Poresko oslobođenje, odnosno olakšica, ne odnosi se na poreskog obveznika koji posluje u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, transporta, brodogradilišta, ribarstva, čelika, trgovine i ugostiteljstva, osim primarnih ugostiteljskih objekata.
 1. Oslobađanje od poreza na dohodak fizičkih lica – Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica uređeno je da se poreski obveznik koji otpočne obavljanje proizvodne djelatnosti u privredno nedovoljno razvijenim opštinama oslobađa poreza na dohodak za prvih osam godina. Ukupan iznos poreskog oslobođenja za period od osam godina ne može biti veći od 200.000 €, a u koju se uključuje i iznos koji poreski obveznik ostvari po osnovu državne pomoći. Poresko oslobođenje, odnosno olakšica, ne odnosi se na poreskog obveznika koji posluje u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda transporta, brodogradilišta, ribarstva, čelika, trgovine i ugostiteljstva, osim primarnih ugostiteljskih objekata.

01-13-things-your-tax-accountant-wont-tell-you

 1. Oslobađanje poreza na zarade za novozaposlena licaPoreski obveznik koji na neodređeno vrijeme ili najmanje na tri godine zaposli lice, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade za tog zaposlenog, za period od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Zaposlenim licem smatra se lice koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, a koje ima prebivalište u nedovoljno razvijenoj opštini. Zaposlenim licem ne smatra se lice koje je prije zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod lica koje je osnivač ili je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa. Poresko oslobođenje ostvaruje se pod uslovom da je ostvaren neto porast broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih kod tog poslodavca za poslednjih 12 mjeseci.
 1. Olakšice za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica – može koristiti poslodavac koji zaposli:
 • lice sa najmanje 40 godina života;
 • nezaposleno lice Romi, Aškalije i Egipćani;
 • lice koje se nalazi na evidenciji Zavoda duže od pet godina;
 • lice koje je zaposleno na izvođenju javnih radova;
 • lice na neodređeno vrijeme nakon obavljanja pripravničkog staža;
 • lice za čijim je radom prestala potreba (tehno-ekonomski viškovi), a nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
 • lice koje je zaposleno radi obavljanja sezonskih poslova;
 • nezaposleno lice sa preko 25 godina staža osiguranja, koje je korisnik novčane naknade;
 • lica u biznis zonama.

Dakle, za prethodno navedene kategorije nezaposlenih lica poslodavac ne plaća:

 • doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade na teret poslodavca (doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje od nezaposlenosti, doprinos za Fond rada);
 • porez na dohodak fizičkih lica.

Više smo nego raspoloženi da vam objasnimo detalje benefita pri registraciji firme u sjevernim opštinama. Možda ćete sljedeća firma koju osnujemo biti baš Vaša!

Izvor: Privredna komora CG

summer-office-student-work

Comments are closed.