Briga o majkama: Refundacije za porodiljsko bolovanje

kontos-ipad
Kako otvoriti firmu (DOO) u 7 koraka
January 22, 2016
kontos_nvo_izvjestaj
Da li NVO moraju da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izvještaje?
March 2, 2016
Show all

Briga o majkama: Refundacije za porodiljsko bolovanje

nascite-trudnicko

U našem prošlom tekstu »Briga za novi život« govorili smo o refundacijama za trudničko bolovanje, koje su u nadležnosti Fonda za zdravstveno osiguranje. U ovom tekstu pišemo o refundacijama za porodiljsko bolovanje koje je u nadležnosti Centra za socijalni rad.

Iako se refundacije za trudničko i porodiljsko bolovanje mnogima čine komplikovanim, naša namjera je da ovim tekstovima svima približimo proceduru i ukažemo na važnost poštovanja prava majki i trudnica u Crnoj Gori.

Poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko  odsustvo.

Visina  sredstava koja se refundiraju poslodavcu, za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu:

 1. Najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.
 2. Od 6 do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.
 3. Od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu manje od tri mjeseca, zarada se ne refundira.

Kada je u pitanju dokumentacija koja vam je potrebna za refundaciju naknade za porodiljsko, tj. roditeljsko odsustvo, važno je znati sljedeće:

Uz zahtjev za refundaciju naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, poslodavac Centru za socijalni rad prilaže:

 1. dokaz o radnom odnosu zaposlenog;
 2. dokaz o privremenoj spriječenosti za rad;
 3. rješenje poslodavca o ostvarivanju prava na porodiljsko odsustvo;
 4. obrazac IOPPD;
 5. individualni analitički račun poreskog osiguranika na kome se nalaze sve mjesecne  IOPPD prijave za period propisan članom 51 stav 1  Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti;
 6. obrazac JPR od Poreske uprave;
 7. obrazac M4 od fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
 8. izvod poslovne banke preko kojeg je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije.

baby

Poslodavac mjesečno dostavlja Centru za socijalni rad: dokaz o privremenoj spriječenosti za rad, izvod poslovne banke preko kojeg je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije i uvjerenje Poreske uprave da su izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Preduzetnici, uz zahtjev za dobijanje naknade zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, Centru za socijalni rad prilažu:

 1. rješenje o registraciji od nadležnog organa lokalne samouprave;
 2. dokaz da ne obavlja drugu djelatnost,
 3. rješenje Centralnog registra privrednih subjekata o privremenoj obustavi djelatnosti;
 4. dokumentaciju koja je navedena u tačkama od 2. do 8. za sve ostale poslodavce

Preduzetnici, kao i ostali poslodavci Centru za socijalni rad mjesečno dostavljaju: dokaz o privremenoj spriječenosti za rad, izvod poslovne banke preko kojeg je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije i uvjerenje Poreske uprave da su izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Vrlo je  važno da znate, da bi se ostvarilo pravo na refundaciju, poslodavac mora podnijeti zahtjev na vrijeme!

Ako je zahtjev za refundaciju naknade zarade, odnosno zahtjev za naknadu zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo podnijet u roku od 30 dana  od dana početka korišćenja prava , isplata teče od toga dana, dok ako je zahtjev podnijet poslije toga roka isplata teče od dana podnošenja zahtjeva.

Budite odgovorni i ažurni, jer poslodavac ne može ostvariti pravo na refundaciju, ukoliko podnese zahtjev po isteku vremena, koje je zaposleni koristio za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Agencija Konto’s svojim klijentima nudi posebnu uslugu pripreme i podnošenja dokumentacije kako za porodiljsko, tako i za trudničko bolovanje.

porodiljsko-money

Comments are closed.