Uskoro ističe rok za prvu uplatu po osnovu reprograma poreskog duga

map-location-pin
VAŽNO: Šalteri Poreske uprave PJ Podgorica na novoj adresi
June 26, 2017
piggy--bank
Štednja je najbolji prihod: Pravilo 10%
October 12, 2017
Show all

Uskoro ističe rok za prvu uplatu po osnovu reprograma poreskog duga

man_holding_paper_deadline

Poreska uprava objavila je informaciju za poreske obveznike da obaveza izvršenja jednokratne rate u iznosu od 10 procenata osnovnog poreskog duga dospijeva u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja o odobrenom reprogramu.

Imajući u vidu da je najveći broj rješenja donijet u periodu od 10. do 14. aprila 2017. godine, to su poreski obveznici dužni izvršiti jednokratnu uplatu najkasnije do 14. jula 2017. godine, informisala je Poreska uprava.

Nakon toga će im biti omogućeno da u mjesečnim ratama izmire ostatak osnovnog poreskog duga, te da po izmirenju osnovnog poreskog duga budu oslobođeni kamata.

Poreska uprava kazala je i da očekuje da će poreski obveznici ispoštovati ovu zakonsku obavezu, posebno imajući u vidu činjenicu da je rok od 90 dana omogućavao dovoljno vremena da isti konsoliduju svoje finansije i obezbijede sredstva za ovu namjenu, a u skladu sa odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, u narednom periodu rješenja o reprogramu ukidaće se kod svih poreskih obveznika koji, između ostalog, ne budu blagovremeno izvršili jednokratnu uplatu, te da će se mjere prinudne naplate preduzimati u svim takvim situacijama.

Comments are closed.