f6-fin-konsalting

  1. Izrada detaljnih finansijskih „due dilligence“ izvještaja
  2. Izrada planova reorganizacije privrednih društava
  3. Procjena vrijednosti kapitala i imovine
  4. Vještačenje iz ekonomske oblasti u pravnim sporovima
  5. Finansijske analize i prezentacija finansijskih izvještaja
  6. Obuka kadrova