f5-eu-projekti

  1. Savjetovanja u vezi finansiranja od strane EU fondova
  2. Izrada standardizovanih projektnih predloga za IPA i ostale pristupne fondove EU
  3. Finansijsko izvještavanje i vodjenje poslovnih knjiga prilagodjeno projektima i zahtjevima EU