f4-biznis-planovi

  1. Izrada biznis planova za mala i srednja preduzeća po metodologiji Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore IRFCG
  2. Izrada biznis planova za velika privredna društva, prilagodjenih za specifične potrebe, za internu ili eksternu upotrebu