f3-poresko-savjetovanje

  1. Poreski savjeti o svim poreskim pitanjima vezano za: PDV, Porez na dobit, Porez na dohodak fizičkih lica, Porez na promet nekretnina, kao i ostalu poresku regulativu u Crnoj Gori
  2. Pregledi i kontrola poreskih obaveza
  3. Kontakt sa Poreskom upravom i ostalim nadležnim institucijama u ime klijenta
  4. Učešće u poreskom postupku u ime klijenta