f1-racunovodstvoo

  1. Izrada računovodstvene politike i kontnog plana prema potrebama klijenta u skladu sa MRS i MSFI
  2. Vodjenje finansijskog knjigovodstva, dnevnika i računa glavne knjige
  3. Vodjenje analitičke evidencije: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, tekući računi, itd.
  4. Obračun PDV/a i predaja mjesečnih poreskih izvještaja Poreskoj upravi CG
  5. Izrada finansijskih i statističkih izvještaja (mjesečni, kvartalni, polugodišnji)
  6. Izrada Završnog godišnjeg finansijskog izvještaja sa pratećom dokumentacijom
  7. Obračun Poreza na dobit pravnih lica i predaja izvještaja Poreskoj upravi CG
  8. Direktni kontakt sa klijentima i savjetovanje o zakonskim propisima