February 3, 2015
woman-morning-bathrobe-bathroom

U čemu je sličnost između frizera i geometra?

Vrlo često smo imali pitanja preduzetnika u vezi sa time na koji način se vrši oporezivanje frizerske djelatnosti. Međutim, ono što se u poreskoj praksi odnosi […]
January 30, 2015
Notes In Piggy Showing Savings And Investment

Šta uraditi ako imate pitanje za Poresku upravu

Vrlo često se dešava da se u moru propisa mladi preduzetnici ali i velike kompanije ne mogu lako snaći. Osim toga, mnogi su propisi veoma kompleksni, […]
January 27, 2015
img_1085

Kako se vrši registracija nevladinih organizacija

U planu za osnivanje nevladine organizacije neophodno je uraditi detaljnu pripremu, a prije svega upoznati se sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama Crne Gore, koji jasno […]
January 22, 2015
gift-jeans-fashion-pack-157879

Oporezivanje novogodišnjih novčanih poklona

Poslodavac može povodom novogodišnjih praznika zaposlenom da učini poklon u vidu gotovinske isplate novčanih sredstava, davanjem poklon-čestitke, novčanog bona i sl. Ono što nas zanima je da […]
January 20, 2015
wallet-cash-credit-card-pocket

Kako da dobijete stručno mišljenje Poreske uprave Crne Gore

Potrebno Vam je stručno mišljenje Ministarstva finansija, odnosno Poreske uprave, o određenoj poreskoj praksi? U ovom tekst ukratko Vam pojašnjavamo postupak za dobijanje stručnog mišljenja. Poreski […]